Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

futurológia – význam cudzieho slova

vedecký výskum možného alebo pravdepodobného vývoja spoločnosti a jej oblastí