Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fuzarióza – význam cudzieho slova

choroba rastlín vyvolaná hubami rodu Fusarium