Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fylogénia – význam cudzieho slova

náuka o vývoji rastlín a živočíchov