Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fylogenéza – význam cudzieho slova

kmeňový vývoj organizmov v zmysle vývojovej teórie