Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytobiológia - význam cudzieho slova

náuka o biológii rastlín