Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytobiológia – význam cudzieho slova

náuka o biológii rastlín