Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytocenóza - význam cudzieho slova

rastlinné spoločenstvo