Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytocenóza – význam cudzieho slova

rastlinné spoločenstvo