Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytocenológia - význam cudzieho slova

náuka o spoločenstvách rastlín a ich závislosti na prostredí