Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytocenológia – význam cudzieho slova

náuka o spoločenstvách rastlín a ich závislosti na prostredí