Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytochémia – význam cudzieho slova

náuka o chemickom zložení rastlín a chemických procesoch v nich