Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytofyziológia – význam cudzieho slova

náuka o fyziologických javoch v rastlinnom organizme