Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytogénny – význam cudzieho slova

rastlinného pôvodu, rastlinný