Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytopaleontológia - význam cudzieho slova

náuka o vyhynutých rastlinách