Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytopaleontológia – význam cudzieho slova

náuka o vyhynutých rastlinách