Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytopatológia – význam cudzieho slova

náuka študujúca choroby rastlín, rastlinná patológia