Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytopatológia - význam cudzieho slova

náuka študujúca choroby rastlín, rastlinná patológia