Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytoplanktón – význam cudzieho slova

rastlinné organizmy na hladine vody, rastlinný planktón