Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytosféra – význam cudzieho slova

rastlinami pokrytá časť zemského povrchu