Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytosféra - význam cudzieho slova

rastlinami pokrytá časť zemského povrchu