Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyzická geografia - význam cudzieho slova

zemepisná náuka o prírodných vlastnostiach zemského povrchu