Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziognómia – význam cudzieho slova

výraz obličaja; vzhľad, tvárnosť