Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziológia - význam cudzieho slova

náuka o životných procesoch v telách rastlinných, živočíšnych a ľudských organizmov