Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gáža – význam cudzieho slova

gáza

riedka priesvitná tkanina; obväzový materiál

gáža

služné, služobný plat