Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

génius - význam cudzieho slova

starorímske ochranné božstvo; mimoriadny talent, genialita; mimoriadne nadaný jedinec