Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gój, gójim – význam cudzieho slova

hebrejské a často hanlivé označenie pre nežidovského inoverca, najmä kresťana