Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gabión – význam cudzieho slova

prútený kôš na hlinu používaný pri stavbe poľných opevnení; opevnenie vystužené prútím