Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gadžo – význam cudzieho slova

rómsky výraz pre nerómskeho občana