Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gadžo - význam cudzieho slova

rómsky výraz pre nerómskeho občana