Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galéa – význam cudzieho slova

galéa

stredoveká byzantská prieskumná vojnová loď

galea

súčasť ústneho ústrojenstva hmyzu