Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galéra - význam cudzieho slova

stará vojnová aj obchodná veslová loď, na ktorej veslovali otroci a trestanci, galeja