Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galantný – význam cudzieho slova

úslužný, zdvorilý, pozorný; milostný, ľúbostný