Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galión – význam cudzieho slova

zobákovité zakončenie prednej časti novodobých plachetníc s dekoratívnou figurínou