Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galimatiáš - význam cudzieho slova

zmätená zmes, zlátanina