Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galimatiáš – význam cudzieho slova

zmätená zmes, zlátanina