Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galizácia – význam cudzieho slova

úprava ovocného vína znížením obsahu kyselín pridaním roztoku cukru vo vode, galovanie