Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galvanický prúd – význam cudzieho slova

elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov