Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gaméta – význam cudzieho slova

zrelá pohlavná bunka rastlín a živočíchov; pohlavne diferencované štádium vývoja parazitických prvokov