Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gama žiarenie - význam cudzieho slova

žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou, vznikajúce rozpadom atómov rádioaktívnych látok