Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gamaglobulín - význam cudzieho slova

bielkovinová zložka krvného séra obsahujúca protilátky