Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gametogenéza – význam cudzieho slova

dozrievanie pohlavných buniek v pohlavných orgánoch; pohlavné rozmnožovanie rastlín, tvorba a dozrievanie gamét, tzv. gamogónia