Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ganglión - význam cudzieho slova

zhluk nervových buniek, nervová uzlina; váčok s rôsolovitým obsahom v okolí šľachy alebo kĺbového disku