Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gaskonáda - význam cudzieho slova

chvastúnstvo, vystatovačnosť