Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gazolín – význam cudzieho slova

benzín; skvapalnený zemný plyn; ľahký benzín, v USA benzín vôbec