Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gelivácia – význam cudzieho slova

proces rozpadu hornín v dôsledku zamrznutia vody v puklinách