Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genóm - význam cudzieho slova

génový obsah chromozómov bunkového jadra