Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generálie - význam cudzieho slova

všeobecné údaje; všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka