Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generatívna bunka - význam cudzieho slova

pohlavná bunka