Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generatívna gramatika - význam cudzieho slova

súbor formálnych pravidiel, na základe ktorých možno vytvoriť, čiže generovať všetky geneticky správne vety daného jazyka