Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generatívny - význam cudzieho slova

pohlavný, rozmnožovací; súvisiaci s generovaním