Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generický - význam cudzieho slova

druhový, rodový