Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generiká - význam cudzieho slova

lacnejšie lieky dosahujúce rovnaké účinky ako pôvodné patentované lieky