Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generozita, generóznosť - význam cudzieho slova

veľkomyselnosť, veľkorysosť