Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genetická informácia - význam cudzieho slova

nevyhnutná podmienka na vytvorenie biologického jedinca, súbor dedičných prvkov v pohlavných bunkách rodičov