Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

geostrategický - význam cudzieho slova

strategický z hľadiska zemepisnej polohy