Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

germánium – význam cudzieho slova

kovový prvok, značka Ge