Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gerundívum – význam cudzieho slova

prídavné meno slovesné s významom nutnosti