Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gerundívum - význam cudzieho slova

prídavné meno slovesné s významom nutnosti